Dopravujeme beton

28.8.2007 | Jiří Kropylák | Beton | Komentářů 0 |

Beton nabízí široké možnosti využití, přdevším mimořádnou pružnost, s jakou lze u vícevrstvých konstrukcí docílit příznivých sta vebně fyzikálních požadavků jako jsou například tep elný o dp or, akus tická pohoda, tepelná akumulace a mnohé další.

Dopravujeme beton - foto, Hyperbydleni.cz
 

Díky různým variantám složení betonových směsí se otevírá možnost používání ve všech základních stavebních odvětvích. Klíčové prvky betonové směsi tvoří tři základní složky: kamenivo, cement a voda. Jejich konkrétní poměr a vlastnosti jednotlivých složek zásadně ovlivňují výsledný charakter betonové směsi. Namíchat opravdu kvalitní požadovanou směs není tak docela jednoduchou záležitostí a v některých firmách je řízení složení směsi přenecháno počítači. Pojďme se tedy podívat betonovým směsím na zoubek.

 

Srdce jako kámen


Srdce betonu tvoří cement, jehož druhy se dělí do pěti sku pin. Všechny druhy jsou označené a je u nich uvedena hod nota normalizované pevnostní třídy. Základem každé z nich je portlandský slínek, který se vyrábí pálením připravené surovinové směsi oxidů CaO, SiO2, Al2O3, Fe3O3 a malého množství dalších doplňkových látek. Směs se pálí až do tzv. slinutí. Tyto složky zvyšují kvalitu vlastností cementu. Jed notlivé druhy cementu odlišují barevné nápisy. Černá barva značí portlandské cementy, zelená barva portlandské ce menty směsné, pro vysokopecní cementy je signifikantní červená, pucolánové cementy mají modrou barvu, směsné cementy určuje hnědá. Jednotlivé druhy se liší složením, vlastnostmi, pevnostní třídou, dobou tuhnutí a použitím.

 

Dopravujeme beton - foto, Hyperbydleni.cz

 

Jak mluvit s betonárkou


Betony s malým obsahem cementu nazýváme hubené ( jsou náchylnější ke korozi), betony s větším množstvím cementu jsou mastné. Betony mají své pevnostní třídy C dle normy ČSN EN 206 1 a pevnostní třídy B dle TN SVB ČR 01 2004 ( bývalá norma ČSN 732400). Jako podkladní beton se používají betony nižších pevnostních tříd B10 a B15. Základním parametrem kvality podkladu je pevnost v tlaku (ČSN 73 1317). Zálivkový beton musí být pevnostní třídy minimálně C16/20 (B20) s maximální velikostí zrna 4 mm. Důležitá je i konzistence betonové směsi dle ISO 4109, ISO 4110. Ta může být V2, tedy zavlhlá, málo měkká ( určená pro dopravu na korbě), V3 měkká ( také určená pro do pravu na korbě), S3 velmi měkká (určená pro dopravu pomocí autodomíchávače) a S3 čerpatelná ( také určená pro dopravu pomocí autodomíchávače).

 

Dopravujeme beton - foto, Hyperbydleni.cz

Dopravujeme beton, fotka

Doprava betonu


Beton se k nám z betonárny dostává většinou ve formě takz vaného tansportbetonu, což je betonová směs, jejíž složky byly zamíchány, popřípadě i nadávkovány v betonámě nebo v dávkovači stanici a která se na místo zpracování dopra vuje přepravními prostředky se zárukou předepsané jakosti směsi. Další z možností dodávky betonu na místo určení je rozvoz takzvané zavlhlé směsi. Jedná se o využití betonu v menších objemech kladoucích především nároky na dobu zpracování a možnosti uložení. Ke zhutňování betonových zavlhlých směsí je používána kombinace vibrace betonové směsi s přítlakem. Základní výhodou zpracování zavlhlých betonových směsí je možnost okamžitého odformování bet onového výrobku a možnost jeho zrání na podložkách.


Text: Jiří Kropylák

Foto: Zapa beton, archiv autoraDiskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 14

Diskuze

Článek Dopravujeme beton zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

počet příspěvků: 0

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Ochutnávka FOR ARCH 2019: Které novinky a trendy ze stavebnictví se představí v Letňanech?, Hyperbydleni.cz

Ochutnávka FOR ARCH 20...

13.09.2019

Strojní zdění, chytré zdivo nebo moderní...

Veletrhy - foto, Podzimní FOR DECOR & HOME nastíní směr designu letošních Vánoc, Hyperbydleni.cz

Podzimní FOR DECOR & H...

28.08.2019

Mezinárodní kontraktační veletrh dekorací,...

Další veletrhy »